Francuski jezik u boravku ”Mudre sove”

  • 0 comments
skola-skoleni-klase-skolotajs-46994225

U Kući znanja polaznici svakoga dana imaju časove francuskog jezika.

Profesorka francuskog jezika Milica Kaličanin ističe da je posebno važno da se održi kontinuitet u učenju jezika, kako bi se kvalitetno usvojilo školsko gradivo.

U radu sa decom primenjuje se individualni pristup. Kako kaže profesorka, nisu sva deca ista.

Sam nastavnik ima mogućnost  da se upozna sa kapacitetom svakog deteta. To je izazov u radu, posebno nastavnika početnika. Nastavnik je u prilici da svaki susret sa decom u boravku osmisli na kreativan način, te da spremi didaktički materijal koji će detetu pomoći da na što bolji način savlada gradivo.

Svakodnevno se vežba konverzacija.

 

Ipak, profesorka Milica Kaličanin kaže da koristi svaki pogodan trenutak za diktat ili prepisivanje teksta. Prilikom čitanja podvlače se nepoznate reči i ilustruju.

”Deca ilustruju pojmove o kojima govorimo”, dodaje profesorka, ” čime postižemo da se brže i lakše usvaja jezik.”

Pored vizuelnog usvajanja jezika, u Kući znanja su veoma popularne igre.

Na učenje novog gradiva se prelazi kada se ponovi prethodno.

Profesorka Milica Kaličanin navodi da se u Kući znanja ”slobodno vreme koristi za kreativne radionice na kojima, takođe, razgovaramo na francuskom jeziku i na taj način uvežbavamo komunikaciju. Kroz konverzaciju deca usvajaju rečenice iz svakodnevnog života.”

U Kući znanja učenje francuskog jezika prati slogan: Maštamo, učimo i stvaramo!

Share Social

About the Author: kucaznanja