Grickanje noktiju kod dece

  • 0 comments
grickanje-noktiju

Grickanje noktiju kod dece je siguran signal da postoji nešto što dete manje ili više muči. To nije bolest. Grickanje noktiju spada u simptome jedne široke grupe neuroza.

grickanje noktiju

Ono kod dece može da se javi kod dece u bezazlenom vidu kada se nokat gricka samo do mesnatog dela ili se grickaju i zanoktice kada je dete posebno uzbuđeno na času, očekujući da ga nastavnik prozove; ili u kući kada je nešto skrivilo ili dok gleda uzbudljiv film ili utakmicu.

Da grickanje noktiju nije bezazleno, govori i činjenica da su česte pojave infekcije, koje se prenose ovim putem. Najčešće se tada radi o crevnim parazitima, a može i da oboli izgriženi nokat. U nekim slučajevima grickanje noktiju je alarm, jer je to simtopm velike napetosti deteta, izraz dublje neuroze. Tada je potrebna pomoć psihologa, pedagoga ili dečjeg neuropsihijatra. Treba naglasiti da grickanje noktiju nije bolest, već je samo vidljiv izraz dublje suštine emotivnog stanja osetljivog deteta.

Grickanje noktiju je zapravo svojevrsna agresija deteta prema samom sebi. Kada je dete nezadovoljno, kada mu je nešto uskraćeno, a nemoćno je da izmeni datu situaciju, delujući na svet oko sebe, ono agresiju prema okolini okreće prema sebi. Najčešći uzroci psihičke napetosti dece su loši odnosi u porodici, uopšte život u neurotskoj sredini. Takve situacije dovode do poremećaja ponašanja deteta. Pomoć se tu sastoji od strane dečjeg psihologa i radom sa detetom i sa roditeljima. Roditelji bi rebalo da shvate da se ova navika ne otkljanja pretnjama i kažnjavanjima.

odnosi u porodici

U odvikavanju od grickanja noktiju od značaja je da se dete bavi nekom fizičkom aktivnošću. Obično se u medijima navodi kao prvi uzrok grickanja noktiju zanemarivanje deteta, dete koje nije u žiži interesovanja roditelja, posebno odnos majke.

zanemarivanje deteta

Drugi uzrok može može biti umor deteta. Postoji vreme kada dete jede, igra se, a kada se obavljaju higijenske potrebe deteta, i ako se od toga odstupi, i dete se umara više nego što je potrebno, ono počinje da rešava svoju napetost grickanjem noktiju.

Takođe, nesigurnost kod dece izaziva grickanje noktiju. Neulivanje sigurnosti roditelja ili nastavnika kod deteta rezultira grickanjem noktiju. Ova se navika najčešće javlja u petoj, sedmoj i jedanastoj godini, a istraživanja govore da čak 60% dece gricka nokte.

 

                                                                                                 dr Dušanka Petrović

 

Share Social

About the Author: kucaznanja