Kako izabrati produženi boravak za svoje dete

  • 0 comments
letnji-raspust-beograd-deca

U Srbiji je pre par decenija postojala tzv. produžena nastava. Ovakav vid nastave podrazumevao je da dete provodi ceo dan u školi, gde su organizovane sve potrebne aktivnosti: doručak, nastava, izrada domaćih zadataka, ručak, slobodne aktivnosti, sportske aktivnosti, razne sekcije. Deca bi dolazila u 7:30, a odlazila kasno posle podne, kada bi roditelji dolazili sa posla. To je bilo idealno za naše društvo, jer bi deca sve uradila u školi, nakon čega bi potpuno bila slobodna kada roditelji dođu po njih. Roditelji su bili u prilici da sa svojom decom imaju neke svoje zajedničke aktivnosti.

roditelj-u-trendu-sta-je-najbolje-za-moje-dete

Ovakvu organizaciju školovanja dece osnovne škole danas možemo da nađemo u nekim privatnim školama, gde je nastava raznovrsna i kvalitetno organizovana.

Ali, šta ćemo sa većinom škola, koja svoja vrata zatvaraju odmah pošto zvoni za poslednji čas? Deca tada odlaze kući, gde ih čekaju baka i deka, ili ih čuvaju stariji brat i sestra, ili jednostavno deca borave u porodičnom stanu bez nadzora roditelja.

Normalno bi bilo da dete provodi vreme sa svojim vršnjacima. Kada se završi poslednji čas, deca odlaze u školski boravak, gde se druže, ručaju, rade domači zadatak. Nakon završetka obaveznih aktivnosti, prelazi se na sportske aktivnosti, kreativne radionice i sl.

 

Da li je produženi boravak potreban i zbog čega?

upoznajmo-svoj-grad

Mi živimo u vremenu, u kojem roditelji rade više poslova, kako bi porodici pružili određeni nivo egzistencije.

Detetu je potreban produženi boravak. Roditelj zna da je dete bezbedno smešteno. Sa druge strane, roditelj zna da je dete uradilo sve svoje obaveze. I, konačno, detetom se neko bavi, pod nadzorom je stručne osobe!

Ovde se postavlja pitanje kvaliteta rada u odeđenom produženom boravku. Sistem rada bi trebalo da bude isti bez obzira da li je u pitanju privatni boravak ili je reč o boravku u školi. Nijanse su, naravno, prisutne: kako se dete prihvata, koje aktivnosti su organizovane, na koji način se pristupa deci… Sve su to bitne informacije, koje mogu biti odlučujuće u izboru boravka. Da li izabrati školski ili privatni boravak? Ako je privatni boravak u pitanju, šta je presudno u izboru?

 

Kako izabrati privatni boravak

 

kuca-znanja-logo

 

Roditelj se veoma savesno mora posvetiti pitanju izbora privatnog boravka.

Do inforamacija može doći preporukom drugog roditelja, čije dete već pohađa isti boravak, ili preko pretraživača na internetu.

Pre početka školske godine preporučuje se da roditelj obiđe produženi boravak. Osnovno je da se informiše o Programu rada.

Bitan faktor u izboru privatnog boravka jeste udaljenost od škole, koju dete pohađa. Bitno je da se nalazi u blizini škole, jer u tom slučaju roditelj ne mora da razmišlja o bezbednosti deteta. Dete organizovano, zajedno sa dežurnim nastavnikom, odlazi u boravak.

Za organizaciju obaveza na dnevnom nivou veoma bitan podatak jeste radno vreme boravka, koje mora biti duže od radnog vremena roditelja, kako bi na vreme roditelj došao po dete. Roditelj će se raspitati da li boravak radi i vikendom, jer će biti potrebno da dete nekada nešto dodatno vežba, ili roditelj neće biti u prilici da se posveti svom detetu.

organizacija-vremena

Roditelj treba da se raspita koliko se vremena posvećuje domaćim zadacima i da li je ovaj segment bitan u radu boravka. Domaći zadaci se moraju u potpunosti uraditi dok roditelj ne dođe sa posla po dete. Osnovna funkcija produženog boravka jeste da se urade domaći zadaci: usmeni i pisani zadaci, pregledanje sveske, završetak crteža. Pored toga, tu su i pripreme za kontrolne i pismene zadatke, pripreme za takmičenja…

budi-spreman

Jedan od kriterijuma izbora privatnog boravka jeste da li se dežurni nastavnici bave talentima dece. Ako je dete sklono matematici, bitno je da li se obraća posebna pažnja ovom predmetu, da li se deca spremaju za takmičenja iz matematike, koje knjige se koriste, po kom sistemu se radi…

U boravku dete čekaju raznovrsne aktivnosti, ali je bitno da su te aktivnosti u skladu sa prirodom deteta. Roditelj treba da pita da li su i koje društvene aktivnosti organizovane, koje vreme je planirano za društvene igre. Takođe, da li su organizovani časovi stranih jezika, da li postoji muzički studio, dramski studio, novinarska sekcija, yoga, balet…

muzej-afričke-umetnosti

 

Na čemu se u okviru boravka insistira: da li je to individualni razvoj deteta, kolektivno oblikovanje, socijalizacija; da li se više posvećuje pažnja igri ili učenju? Idealno bi bilo da je podjednako prisutna igra kao i knjiga. Pohvalno je videti sistem u kojem se uči kroz igru. Da li se u produženom boravku izvode eksperimenti i koji?

19250788_1590220727677711_7973031297315216962_o

Roditelj će pitati da li u boravku postoji biblioteka, koja ima obaveznu lektiru, ali i literaturu na koju učenik u slobodno vreme može da se osloni. Pored knjiga tu je i periodika: časopisi za decu, bojanke, interaktivne knjige…

Veoma je važno sa kime dete ostaje u boravku. Roditelj treba da se raspita o sklonostima nastavnika, na čemu nastavnici insistiraju u radu sa decom, koliko imaju godina radnog staža i sl.

Na osnovu prikupljenih informacija roditelj će zaključiti koliko je ozbiljno organizovan boravak, odnosno koliko se ozbiljno gleda na dete! Dete je jedan fenomen, koji dežurni nastavnici u boravku i ceo taj sistem, treba da podignu na noge, da ga osposobe za život. U tom smislu, svaka ozbiljna obrazovna institucija vodi porfolio učenika. Da li je u pitanju talentovano dete, dete sa prosečnim rezultatima, da li je to dete sa posebnim potrebama – svako dete treba da ima svoj portfolio.

dnevnik-aktivnosti

Svakom detetu se posvećuje pažnja. Svakoga dana se beleži: šta je dete radilo, šta je postiglo, dokle se stiglo, koje su poteškoće, na koje poteškoće dete nailazi, šta se u tom slučaju predlaže, a šta je dežurni nastavnik, ipak, postigao.

 

Dete u boravku

 

U boravak dete treba da ide dobrovoljno. Nikako ne treba da ga doživljava kao moranje, jer roditelji idu na posao i nema ko da ga čuva. Dete, zapravo, treba da je svesno svojih potreba, te da nabroji bar tri razloga zbog čega želi da boravi baš u tom boravku.

Kada roditelj uoči da dete rado i sa osmehom ulazi u boravak, onda je to znak da je učinjen pravi izbor.

image-0-02-05-3252f35017474cabf5d1d68db85d05e069bf322ee92a1d1314aeebd21ceece7c-V[1]

Dešavaće se da se dete požali na nekog druga ili drugaricu. Potrebno je da se obavesti dežurni nastavnik o preživljavanjima deteta, te da se ostavi dovoljno vremena da nastavnici urade nešto sa nastalom situacijom, a sve sa ciljem da deca što pre nastave da se druže. Lična reakcija roditelja nije preporučljiva iz više razloga.

 

U svakom slučaju, dete treba sa radošću da ulazi u boravak, da sa radošći izlazi iz boravka, jer zna da ga sutra čeka njegovo mesto. Pored tih ’’dosadnih’’ domaćih zadataka dete zna da će imati još što šta da čuje i vidi, te da nauči od svojih dežurnih nastavnika.

Pored svega toga, produženi boravak mora da postoji u vedroj atmosferi, to je mesto gde se čuje pesma, gde se prave dečji instrumenti, gde je dete ispred svih i svega.

Share Social

About the Author: kucaznanja