Kako se vaspitavaju uspešna deca

  • 0 comments
skola-skoleni-klase-skolotajs-46994225

Gotovo da nema roditelja, koji ne želi da mu dete postigne nešto u životu.

Svako brine, svako strepi… Roditelji čine sve ono, što smatraju da bi bilo dobro za dete. Upisuju decu na časove stranih jezika. Od malih nogu deca su aktivna u sportskim sekcijama. Muzička škola, baletska škola, džez balet, škola glume…

Ipak, da li izabrane aktivnosti odgovaraju pravoj prirodi deteta? Pedagozi zahtevaju da iza svake aktivnosti mora da postoji razlog izbora: zašto smo izabrali baš tu aktivnost za dete, čemu vodi angažovanje u toj sferi, koju osobinu želimo da razvijemo?!

Jedno je sigurno, od malih nogu se formira uspešan čovek! S toga, sve aktivnosti treba da su usmerene na formiranje onih osobina, koje su presudne za postizanje uspeha!

Kako vaspitavati budućeg uspešnog čoveka

Još dok su deca mala, poželjno je da kod njih razvijamo osećaj zajedništva. Pomaganje ljudima je veoma jak pedagoški metod razvijanja empatije kod dece. Vremenom, deca odrstaju u osobe, kojima je to normalno. Prema istraživanjima ljudi sa ovim sklonostima jesu srećniji od onih, koji ceo svoj život posvećuju sebi i svojim potrebama.

Posebno se razumevanje za zajednicu ogleda u pomoći mlađim članovima. Pristup deci mora da bude pažljivo osmišljen, te se starija deca trude da budu nasmejana, raspoložena, kreativna i maštovita. Osećaj da je društveno koristan član, dete u razvoju posebno motiviše, čini ga vrednim i ohrabruje ga da napreduje.

Pomoć članovima porodice je prvi oblik volonterskog rada. Sasvim će biti uobičajeno da se Vaše dete, koje je prošlo ovakvo usmerenje u porodici, samo javi za volontiranje. U tom slučaju samo ćete biti sigurni da Vam dete nije na ulici, da ima ispunjen dan, te da se bavi humanim aktivnostima.

Kao što smo već napomenuli, svaka aktivnost mora da ima svoj cilj. Ali, Vašem mališanu je potrebno da se navede razlog zašto želimo da radi baš tu aktivnost. Više aktivnosti (više ciljeva) daće jednu celinu, koji će vremenom dovesti dete do rezultata. Tada mu treba navesti da je to bio viši cilj. Od malih nogu čovek se upoznaje da se do glavnog cilja dolazi malim koracima i da na tom putu treba da istrajava. Strpljenje je glavno oružje da bismo postigli cilj.

Roditelji ne treba da žive u iluziji da dete baš uvek treba da ga posluša. Detetu, naprotiv, treba dati mogućnost da iskaže svoju percepciju, kako bi se kasnije razvila sposobnost da ima svoje mišljenje. Slobodno izražavanje je suprotno strahu, te je čak i poželjno da dete ne prihvata nametanje autoriteta. Kada se detetu prilazi sa uvažavanjem, ono će lakše iskazivati svoje ideje. Na ovaj način ćemo izbeći zamku da formiramo tvrdoglavo dete. Ono će, pre svega, biti uporno, samosvesno i humano.

Share Social

About the Author: kucaznanja