Raspored aktivnosti

PRE PODNE:

7 – 8 časova, Otvaranje i dolazak dece u boravak
8 -9 Slobodne aktivnosti (gimnastika, muzička radionica, poruka dana)
9 – 11 Izrada domaćeg zadatka

11 – 12 Aktivnosti po izboru učenika
12 – 13 čas stranog jezika

13 – 13:30 Ručak
13:30 – 13:45 Odlazak u školu

POSLE PODNE:
12 – 13 Dolazak dece sa časova u boravak, ručak
13 – 14 Čas stranog jezika
14 – 16 Izrada domaćeg zadatka
16 – 17 Aktivnosti po izboru učenika
17 – 17:30 Odlazak dece i zatvaranje boravka

Centar za kreativnu edukaciju dece “Mudre sove”
Krunska 40
060/3456-309
011/3237-267