Vizija

Svojim jedinstvenim programom 

Kuća znanja želi da stvori najbolje uslove za stvaralaštvo deteta u vreme pre i posle škole.

 

Rad sa decom

Rad sa decom

 

Kao partner porodici u vaspitanju i obrazovnju dece 

Kuća znanja vodi računa o celokupnoj organizaciji 

slobodnog vremena i izradi školskih obaveza van škole.

 

 

Uz stručan i kreativan kadar 

Kuća znanja pruža uslove prilagođene individualnom razvoju deteta u osnovnoškolskom periodu.

 

Posebnim pristupom detetu 

Kuća znanja doprinosi poboljšanju kvaliteta njegovog rada i ličnog razvoja u socijalnom okruženju.