Fizika

a) Fizika kao nauka; fizičke mere; fizičke i skalarne veličine
b) Prirodne pojave
c) Polje: pojam i vrste
d) Osnovne formule: brzina, snaga, rad…
e) Strujno kolo