Hemija

 

1366654530

a) Hemija kao nauka
b) Periodni sistem
c) Atom, molekul; element, jedinjenje
d) Jedinjenja: baze, soli, kiseline
e) Osnovni procesi