Sadržaj

EDUKACIJA
• Pomoć u izradi domaćih zadataka
• Sticanje novog i nadgradnja već postojećeg znanja
• Priprema za takmičenja (matematika, srpski jezik, istorija, geografija, biologija…)
• Edukativne radionice
• Umetničke sekcije: literarna, likovna, muzička
• Novinarska sekcija
• Strani jezici: engleski, francuski…

STIL ŽIVOTA
• Kreativne radionice
• Predavanja o formiranju životnog stila

SPORT, REKREACIJA
• Korektivna gimnastika
• Yoga
• Kraće šetnje
• Predavanja o sportu i rekreaciji
• Obilazak kulturno – istorijskih spomenika i kulturnih manifestacija
• Posebno osmišljeni zimski i letnji raspust

PRIRODA I ZDRAV ŽIVOT
• Boravak u prirodi (park, izleti, posete)
• Predavanja i individualni razgovori na temu zdravlja
• Očuvanje prirode – ekologija
• Ishrana i odevanje kao uslov za zdrav život

ZABAVA
• Umetnost pokreta
• Organizacija zabava
• Obeležavanje rođendana, praznika…

Centar za kreativnu edukaciju dece “Mudre sove”
Krunska 40
060/3456-309
011/3237-267