Roditelj u trendu

kutak-za-roditelje

RODITELJ U TRENDU je uvek i u svemu informisan roditelj!

Organizujemo predavanja sa ciljem da roditelje upoznamo sa pratećim pojavama školske svakodnevice: Plan i program za konkretan razred, obrazovni standardi, opisno ocenjivanje, pravila brojčanog ocenjivanja, saradnja roditelja i škole, reforme u školstvu, prava i obaveze učenika i roditelja…

RODITELJ U TRENDU pohađa kurs jezika prema Planu i programu svog deteta, kako bi mogao da prati njegov rad u školi! Jedan kurs obuhvata dva razreda učenja jezika u školi.

RODITELJ U TRENDU je pedagoški edukovan. Roditelji prisustvuju prezentacijama knjiga iz pedagoške literature ili periodike, razgovaraju sa iskusnim psiholozima, pedagozima, lekarima…

RODITELJ U TRENDU je garancija za kreativno i srećno detinjstvo!