Program

 1. Prebrojavanje11218883_10207465640226010_6288560610002574555_n, presipanje, premeravanje
 2. Prirodni brojevi: numeracija, računske operacije, dešifrovanje
 3. Metoda duži
 4. Metod pravougaonika
 5. Rešavanje zadataka putem grafikona
 6. Rešavanje zadataka pomoću jednačine
 7. Magični kvadrat i druge šeme
 8. Logički i kombinatorni zadaci
 9. Zadaci sa mernim jedinicama (vreme, dužina, masa, površina, zapremina
 10. Geometrijski oblici: osnovni geometrijski oblici, ugao, trougao, pravougaonik, kvadrat, krug
 11. Zanimljivi zadaci
 12. Zadaci sa takmičenja