Uloga psihologa u produženom boravku

 • 0 comments
prava - sloboda

Psiholog u boravku sarađuje sa učenicima, prati i podstiče razvoj njihovih individualnih sposobnosti i sklonosti. Drugim rečima, ovo praćenje i podsticanje obuhvata njihov intelektualni, socio-emocionalni, ali i razvoj njhovih interesovanja.

Psiholog kroz rad sa decom takođe pruža pomoć darovitim učenicima, kao i učenicima koji imaju teškoće u učenju, radu i razvoju.

 

Kroz prijatnu atmosferu i pozitivan kontakt psiholog u boravku:

 • prati i vrednuje/procenjuje motivaciju učenika za rad i učenje;
 • planira i organizuje vreme koje učenici provode u boravku;
 • prati razvoj i napredovanje ličnosti učenika;
 • upoznaje učenike sa psihološkim principima uspešnog učenja;
 • radi na poboljšanju pažnje i koncentracije učenika;
 • prepoznaje poteškoće u ponašanju i u vršnjačkim odnosima, te pomaže učenicima da ih prevaziđu;
 • prati sklonosti i interesovanja učenika za određene obrazovne profile;
 • prati psihološke činioce uspeha i napredovanja učenika.

 

Putem radionica psiholog u boravku sprovodi:

 • programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja;
 • programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti;
 • razvijanje kreativnosti;
 • učenje socijalnih veština;
 • osposobljavanje učenika za usvajanje racionalnih metoda učenja i samoobrazovanja.

 

Značaj psihologa u boravku se ogleda i u savetodavnom radu:

 • sa učenicima koji pokazuju različite vrste neuspeha vezanih za samu nastavu;
 • sa učenicima sa teškoćama u emocionalnom razvoju i sazrevanju;
 • sa učenicima sa smetnjama u fizičkom razvoju.

Takođe, psiholog u radu sa decom u boravku sprovodi aktivnosti profesionalnog usmeravanja  učenika.

Posebne metode se primenjuju u radu sa učenicima koji zaostaju u psihofizičkom razvoju, kao i onih koji se odlikuju opštim ili posebnim vrstama nadarenosti.

 

Ana Nikolovski, dipl. psiholog

 

 

Share Social

About the Author: kucaznanja