”Mudre sove” su moj boravak

 • 0 comments
mudre-sove - zimski-raspust

Boravak ’’Mudre sove ’’ je počeo sa radom 15. septembra 2014. godine.

Osnovna naša ideja je bila da je deci nakon poslednjeg zvona u školi potrebno sistemski organizovano sloodno vreme. To znači da roditelji ne treba da se oslone na ’’baka servis’’, ili da ostave dete samo u kući. U toj nekoj ’’sreći’’ što su sami i slobodni, deca mogu sama i slobodno da odlučuju čime će popuniti svoje vreme do povratka roditelja sa posla. A, to, opet, znači da mogu da rade sve i svašta?!

Slobodno vreme je jedna specifičan fenomen, kojim su se bavili pedagozi, psiholozi, kao i mnogi naučnici sa aspekta svojih oblasti.

Mi smo se u ’’Mudrim sovama’’ obavezali da na jedan sistemski organizovan način brinemo o deci, odnosno da vodimo računa o rastu i razvoju svakog deteta.

20170726_121312

U Centru za kreativnu edukaciju ’’Mudre sove’’ svako dete ima svoj portfolio. Dežurno osoblje (učitelj, logoped, lekar) svakodnevno upisuje neka svoja zapažanja o detetu sa kojim radi.

Osnovna obaveza u boravku jeste da se urade domaći zadaci nakon preuzimanja dece iz škole. Izrada domaćih zadataka mora biti veoma kvalitetna. Prvo se uradi pisani deo (sastav, zadaci u knjizi, izrada vežbe), zatim usmeni deo (učenje stihova, čitanje, analiza teksta, usvajanje lekcije), a zatim se prelazi na crtanje (ilustracija teksta, završetak likovnog rada). Svakako, dežurni nastavnik je dužan da pregleda školske sveske deteta, te da se prema njima usmeri, odnosno da pogleda na koji način matični učitelj radi sa decom, na koji način je učitelj predavao lekciju.

budi-spreman

Osnovna naša poruka jeste da mi u našem radu gajimo pedagoški trougao: dete – učitelj – boravak! Ovaj pedagoški trougao je neizbežan. Ni jedan centar ovog tipa ne može da radi nezavisno od same škole, te veza između matičnog učitelja i boravka mora biti svakodnevna.

U našem centru koristimo razne motivacione tehnike za decu da o sebi govore, da sebe prikažu onako kako se vide. Koristimo drvo mudrih sova, na kojem su sove različitih boja, oblika, veličina, a koje su deca napravila i potpisala se. Svakodnevno koristimo različite likovne tehnike u izražavanju kreativnosti deteta: kolaž, dekolaž, frotaž, asamblaž, dekupaž, pravljenje nakita i igračaka…

Umetničkim izražavanjem obeležavamo datume, koji su na spisku Ujedinjenih nacija, a koji imaju veze sa vaspitanjem i obrazovanjem dece osnovne škole. Samo obeležavanje je tesno povezano sa razvijanjem životnih vrednosti, koje će deci pomoći u boljoj integraciji sa drugim kulturama: tolerancija, humanitarnost, multukulturalnost, ljubav prema čoveku, radinost, štedivost, ljubav, pripadnost zajednici,

Kod nas su svakodnevno zastupljene fizičke aktivnosti i sport. Izvodimo decu u okolna dva parka (Taš, Manjež). Isto tako, decu vodimo na razne kulturne manifestacije: izložbe, koncerti, predavanja u muzejima… odlazimo u bioskop i pozorište. Posebno su takve aktivnosti razvijene za vreme letnjeg i zimskog raspusta.

letnji-raspust-edukativna-putovanja

letnji-raspust-edukativna-putovanja

U okviru našeg Centra imamo i:

 • Školu matematike, koja obuhvata pripremu dece za takmičenja (kengur, Misliša, klasično takmičenje).
 • Školu slikanja, koja se tradicionalno održava subotom u 11h, kada se deca upoznaju sa različitim slikarskim tehnikama.
 • Školu jezika, u kojoj su zastupljeni: francuski, nemački i engleski jezik.
 • Muzički studio u okviru kojeg se deca upoznaju sa kompozitorima, prave se instrumenti, deca  se uče pokretu…

Mudre sove su razvile poseban sistem rada sa decom za vreme letnjeg i zimskog raspusta. Pored toga što organizujemo letovanje i zimovanje van Beograda, za decu koja ostaju ovde slobodno vreme ispunjavamo različitim aktivnostima. Svaki drugi dan je izlet, a aktivnosti se ne ponavljaju. Kada se ne ide na izlet, organizovane su sportske aktivnosti ili kreativne radionice.

Vreme je kvalitetno ispunjeno, a deca su zadovoljna, jer svakodnevno uče kroz igru. Roditelji su, takođe, zadovoljni i mogu mirno da odu na posao, jer su njihova deca u sigurnim rukama, kvalitetno provode dan i mogu nešto da nauče.

Boravak ’’Mudre sove’’ se vrlo brzo pročuo, te smo tako bili pozivani na najrazličitije manifestacije u Beogradu: Sensa festival, Povratak u školu sa Afirmativnim centrom, Leto za đake na Tašmajdanu…

muzej-afričke-umetnosti

 

Zašto se roditelji opredeljuju za boravak ’’Mudre sove’’?

 • Boravak se nalazi u mirnom i bezbednom okruženju.
 • Organizovano je odvođenje u školu i dovođenje dece iz škole.
 • Sa decom radi tim stručnjaka: učitelji, nastavnici stranih jezika, nastavnica matematike, logoped, lekar…
 • Redovno se rade domaći zadaci, deca se pripremaju za kontrolne i pismene zadatke, pripremaju se za takmičenja.
 • Zastupljeni su individualni i grupni rad sa decom.
 • Prati se razvoj dece, sa posebnom pažnjom na njihove talente.
 • Razvija se kreativnost kod dece.
 • Deca se socijalizuju, razvijajući svest o sebi i drugima.
 • Razvija se multikulturalnost.
 • Razvijena je saradnja sa roditeljima kroz roditeljske sastanke, individualne razgovore i savetovalište.
 • Radno vreme se formira prema potrebama i obavezama roditelja i dece.
 • Nalazi se u blizini tri osnovne škole i dve gimnazije.
 • U neposrednoj okolini su: tri parka, nekoliko galerija, dva pozorišta, Hram…

19371_stock-photo-mother-helping-her-s-young-daughter-prepare-to-school-isolated-on-white-in-studio-side-view-shutterstock_4574953_if

Mudre sove su nosioci novih projekata.

U našim prostorijama se realizuje praksa za studente/učitelje.

Share Social

About the Author: kucaznanja